VANLIGA FRÅGOR & SVAR

Jag behöver support på en av era produkter, hur gör jag?

I första hand ska du vända dig till butiken där du köpt produkten.

Kan jag köpa tillbehör till ett äldre system av er?

Ofta finns det tillbehör att få tag på av "din" butik. Har de inte det ni söker så använd supportformuläret på vår hemsida så försöker vi hjälpa till.

Kan jag reklamera en felaktig produkt till er?

Nej, du måste vända dig till butiken där du köpt produkten.

Mitt EL-20 larm går inte att ansluta till appen.

Gör en fabriksåterställning:

  • Sätt brytaren för batteri till läge Off
  • Gör enheten strömlös genom att dra ur sladden och vänta minst 30 sek
  • Anslut strömsladden och håll in Lås- + Nätverks-knapparna (de två yttre på enhetens ovansida) tills två snabba pip hörs.
  • Nu kan man börja om med installationsförfarandet enligt manual.
  • Det kan hända att det behövs flera försök med återställning innan kopplingen görs.

Min utomhussirén EL-SRO blinkar hela tiden.

Sätt dip brytare 6 i läge Off

Min utomhussirén startar larm när det blir strömlöst.

Sätt dip brytare 3 i läge Off

Larmet startar vid flera tillfällen när det inte borde.

kontrollera att väggfästet till huvudenheten verkligen trycker in Tamper-brytaren. Man kan testa
att starta enheten utan att ha väggfästet monterat under en tid för att se om de konstiga larmen
försvinner.

Hur byter jag batteri i ex rörelsedetektor?

När du öppnar detektorn kommer Tamperbrytaren aktivera larm. Enklast är att ha mobilappen
igång och bredvid sig och trycka på Disarm omedelbart när larmet startar.